Alakoulujen uudenlainen VESO-koulutus!

Alakoulujen uudenlainen VESO-koulutus!

Laaja-alaisten taitojen rikastamo antaa alakoulun opettajalle erityistä osaamista ja työvälineen koulupäivien rytmittämiseen sekä toiminnalliseen elämäntaitojen harjoitteluun.

Happian VESO-paketit ovat uudenlaisia, täyden toiminnan koulutuksia alakoulujen opettajille. Niissä sukelletaan opsin linjaamien laaja-alaisten taitojen maailmaan toiminnallisesta näkökulmasta ja käydään läpi erilaisia oppimistilanteita ja oppijoita. Koulutukset ovat innostavat ja mukaansatempaavat kokonaisuudet, joissa opettaja saa asiantuntijuutta, uusia oivalluksia sekä konkreettisia keinoja laaja-alaisten taitojen opetukseen ja oppilaiden hyvinvointioppimisen vahvistamiseen.

Koulutuksissa pureudutaan esimerkiksi tunne-, vuorovaikutus- ja kaveritaitojen harjoitteluun toiminnallisin keinoin. Opettaja saa valmiin työkalun, Breikkerin, laaja-alaisten taitojen harjoitteluun eri luokka-asteilla olevien koululaisten kanssa. Breikkeri on lämpimän vastaanoton saanut alakoulujen uusi verkkopalvelu, jonka avulla laaja-alaisia taitoja harjoittelee jo yli 13.000 alakoululaista Suomessa ja kolmessa Suomi-koulussa maailmalla.

Laaja-alaisten taitojen rikastamo voidaan toteuttaa joko puolikkaana VESO-koulutuksena (3 h) tai kokonaisena VESO-päivänä (6 h). Laajamittaisessa kokonaisuudessa paneudutaan ensimmäisen osan lisäksi erityistä tukea tarvitsevien lasten laaja-alaisten taitojen harjoitteluun yksilöllisesti ja osana ryhmää.

Kouluttajina toimivat pitkän linjan lastenliikunnan asiantuntijat, toiminnallisen harjoittelun edelläkävijät Sanna Virtanen ja Sari Kuivas.

Laaja-alaisten taitojen rikastamoon pääset tutustumaan osoitteessa happia.fi/rikastamo.