Breikkeri-tiimin jäsen Riikka Pitkänen

Breikkeri-tiimin jäsen Riikka Pitkänen

Hei! Olen Riikka Pitkänen ja aloitin Breikkerin sisällöntuotantotiimissä syksyllä 2017. Olen innoissani saadessani olla osa tätä tiimiä ja käyttää luovuuttani tuomalla ideoita osaksi Breikkeri Juniorin sisältöä ja sen kautta lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Breikkeri tiimissä toimiminen vahvistaa ammatillisuuttani varhaiskasvattajana. Se haastaa pohtimaan ja miettimään lasten maailmaa, sekä yhdistämään sen varhaiskasvatuksen perusteisiin sekä laaja-alaisen osaamisen sisältöihin. Breikkeri tiimissä on lisäksi upeaa moniammatillista osaamista ja asiantuntijuuden jakamista. Ömppien maailmaan heittäytyminen sekä haastaa että tuo minulle paljon iloa.

Koulutukseltani olen Sosionomi (AMK) Diakoni ja minulla on lastentarhanopettajan pätevyys. Varhaiskasvatuksen työkokemusta minulla on yli 10 vuoden ajalta ja lisäksi olen tehnyt perhetyötä.

Tällä hetkellä työskentelen Kempeleen kunnan palveluksessa varhaiskasvatuksen opettajana.

Työssäni olen hyvin luova ja heittäytyjä. Ammennan ideoita työssäni lasten maailmasta ja toimin mahdollisimman lapsilähtöisesti. Aina pitää löytyä aikaa ja tilaa lapsen omalle ihmettelylle ja pohtimiselle. Breikkeri Junioriin haluan tuoda ideoita tehtävistä ja toiminnoista, jotka tukisivat mahdollisimman paljon lapsen omaa ajattelua ja mielikuvitusta. Aikuisen täytyy olla sensitiivinen ja antaa lapselle tilaa sekä positiivista kannustusta ja tukea.

Tärkeää on kasvun, kehityksen ja liikunnallisuuden yhdistyminen tunne-elämän kehittymiseen siten, että  lapsen luova ratkaisukyky kehittyy. Jokainen kehittyvä lapsi on oma persoonansa ja tärkeintä on, että lapsi löytää oman paikkansa maailmasta sekä kokee, että on ainutlaatuinen yksilö ja arvokas sellaisena kuin on.