Breikkeri innostaa ja tukee Lempäälän aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa

Breikkeri innostaa ja tukee Lempäälän aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa

Breikkeri on ruutuaikaa, joka liikuttaa, aktivoi ja myös rauhoittaa tehtävillään. Sisällöt painottuvat hyvinvointitaitojen kuten terveellisten elämäntapojen, itsetuntemuksen, osallisuuden sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen. Tehtävät toimivat inspiraationa ja rytmittäjinä erilaisissa arjen tilanteissa. Breikkerin hahmot – Ömpit – ohjaavat lapset välillä myös pois ruudun äärestä tutkimaan toimintaympäristöään.

Lempäälän kunnan lasten palvelujen palvelupäällikkö Petteri Väkiparta kertoo, että Breikkeri hankittiin Lempäälän aamu- ja iltapäivätoimintaan monestakin syystä.

– Breikkeri lisää aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminnallisuutta hauskojen hahmojen avulla ja lisäksi helpottaa ohjaajien suunnittelutyötä tarjoamalla valmiita sisältöjä toimintaan. Erityisesti sosiaalisia ja tunnetaitoja kehittävät sisällöt koetaan tärkeiksi kasvatustyössä, lisäksi toiminnallisemmat rauhoittumishetket ovat nykypäivää perinteisten lepohetkien sijaan.

IMG_2581

Samaistumista Ömppeihin ja kaveritaitojen harjoittelua

Näin syyslukukauden alussa aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmät ovat keskittyneet eniten ryhmäytymisen osa-alueisiin. Yhteiset toimintahetket on koettu hyväksi tavaksi vahvistaa ryhmähenkeä ja luoda ryhmään kivoja yhteisiä kokemuksia.

Sääksjärvellä aamu- ja iltapäivätoiminnan lapset ovat ottaneet Breikkerin innokkaasti vastaan. Osa lapsista tekee jo itsenäisesti toimintahetkistä tuttuja liikkeitä kaverin kanssa myös ilman Ömppejä. Näin lasten suosikkiliikkeet ovat alkaneet tulla osaksi päivittäisiä touhuja.

Ohjaajat ovat yhdessä lasten kanssa tutustuneet Ömppeihin ja niiden persoonallisuuksiin. Tämä on kannustanut myös lapsia itseään pohtimaan omia luonteenpiirteitään. Lapset ovat hyvin löytäneet Ömpeistä hahmon, joka parhaiten kuvaa omaa itseä toimijana. Tämän on huomattu myös motivoivan lapsia osallistumaan yhteisiin toimintahetkiin.

– Tykkään paljon tosta isosta hahmosta, kertoo eräs lapsista Bigi-Ömpistä.

Ohjaajat kokevat Breikkerin mielekkäänä, omaa suunnittelutyötä tukevana palveluna.

– Parasta on se, ettei tämä tarvitse pitkää suunnittelua. Breikkeri on helppokäyttöinen ja oppimisen osa-alueita voi sen avulla esitellä lapsille kivan toiminnan kautta. Esimerkiksi tunnetaidot ovat tärkeitä ja tämä on hyvä työkalu, joka auttaa käsittelemään niitä lasten kanssa. Lapsilla on usein paljon energiaa, joten Breikkeri toimii myös hyvänä energian purkamisen välineenä, toteaa ohjaaja Riikka Ahvensalmi.

– Breikkeri on hyvin jäsennelty ja strukturoitu verkkopalvelu, joka helpottaa työtä. Sen avulla toiminnan mukana kulkee punainen lanka, jatkaa ohjaaja Tapani Leander.

Lapset ovat innostuneet erityisesti Breikkerin liikunnallisista tehtävistä.

– Mä tykkäsin siitä, kun tehtiin hämähäkki, se hämähäkki oli kivaa. Tehtäiskö se taas?

On huomattu, että harjoittelu tekee Breikkerissäkin mestarin.

– Aluks oli omituista, mut sit kun tein monta kertaa, niin oli mukavaa.

Breikkerin äiti Sanna Virtanen iloitsee, että Breikkeristä löytyy sopivaa tekemistä rytmittämään myös iltapäivää ja tukemaan siten lasten jaksamista.

– Iltapäiväkerhossa orientaatio lasten hyvinvointiin on erilainen kuin koulussa. Koulupäivän aikana lasten on usein pinnisteltävä tarkkaavaisuuden suuntaamisensa kanssa, joten iltapäiväkerhossa on varmistettava riittävästi lepoa, liikettä ja kaveritaitoja, kun väsymys iskee ja tunteet alkavat myllertää. Siihen Breikkeristä löytyy onneksi paljon valmista materiaalia tueksi.

Lisätietoja www.breikkeri.fi