Breikkeri Junior starttasi Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa

Breikkeri Junior starttasi Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa

Breikkeri Junior yhdistää varhaiskasvatussuunnitelman oppimistavoitteet osaksi tarinallista ja digitaalista toiminnallisen oppimisen menetelmää. Tarinan hahmot Ömpit kannustavat ja ohjaavat lapsia erilaisissa arjen oppimistilanteissa. Breikkeri Junior on ruutuaikaa, joka liikuttaa, aktivoi tutkimaan ympäristöä ja myös rauhoittaa tehtävillään. Sisällöt painottuvat hyvinvointitaitojen kuten terveellisten elämäntapojen, itsetuntemuksen, osallisuuden sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen.

WhatsApp Image 2019-08-09 at 09.38.27

Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen Vipinää ja kipinää -hanke pilotoi Breikkeri Junioria sekä Lappeen että Keltun päiväkodeissa. Vipinää ja kipinää -hankkeen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja sitä kautta myös perheiden fyysistä aktiivisuutta liikuntasuositusten mukaiseksi ja tuoda liikunnallisen elämäntavan omaksuminen osaksi arkea. 

Breikkeri Juniorin avulla halutaan tuoda uusia menetelmiä varhaiskasvatusyksiköiden toimintakulttuuriin lasten liikkumiseen sekä kasvattajien tieto- ja viestintätekniikkakasvatuksen tueksi. Lappeen päiväkodin johtaja ja Sammonlahden aluejohtaja Heli Puhakainen on innoissaan pilotoinnista.

– Breikkeri tuo lisää mahdollisuuksia toteuttaa laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksia tiimeissä  ja Lappeen yhteisöllisissä tapahtumissa. Selaimella käytettävä verkkopalvelu on helppo ottaa käyttöön tiimien digilaitteilla. Valloittavien Ömppien kanssa on mukavaa leikkiä ja liikkua ja opetella taitoja.

WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.55.15

Myös Vipinää ja kipinää -hankkeen koordinaattori ja varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori Tuuli Juurikorpi näkee Breikkeri Juniorin hyvänä välineenä tukemaan kasvattajien työtä.

– Juuri toiminnallinen oppiminen arjen tilanteissa ja nykyään myös digitaidot ovat keskeisessä roolissa varhaiskasvatuspäivää. Kaikki näitä tukevat työkalut ovat tervetulleita”, Juurikorpi sanoo.

Juurikorpi näkee pilotoinnissa mahdollisuuden laajemminkin. 

– Breikkerillä voidaan innostaa myös vähän liikkuvia ja helposti toiminnasta vetäytyviä lapsia mukaan toimintaan. Mahtavaa, jos lapset innostuisivat tekemään Breikkerin toiminnallisia tehtäviä myös kotona perheen kanssa.

Breikkerin äiti Sanna Virtanen aloittaa yhteistyön Lappeenrannan kanssa hymyssä suin.

– Täällä aistii yhteisöllisen ja innostuneen ilmapiirin. Näin heti, että tämä toimintakulttuuri tukee positiivista uuden oppimista koko yhteisöä osallistaen. Breikkeri Junior sopii hyvin tukemaan lasten hyvinvointitaitoja ja helpottaa myös  varhaiskasvattajien suunnittelua. 

 

Lisätietoja www.breikkeri.fi sanna(a)happia.fi