Innostava hyvinvointikasvatus on elämyksellistä ja tarinallista

Innostava hyvinvointikasvatus on elämyksellistä ja tarinallista

Happian toiminta ja palvelutuotanto perustuu elämykselliseen hyvinvointikasvatukseen. Mutta mitä se oikeasti tarkoittaakaan?

Sana hyvinvointi on monesta yhteydestä tuttu, myös yhteiskunnallisesti lailla säädetty. Mikään instanssi ei halua tuottaa pahoinvointia, mutta sellaisenaan hyvinvointi on hiukan epämääräinen, monimerkityksellinen käsite, joka kaipaa tarkempaa määrittelyä kulloiseenkin asiayhteyteen.

Usein hyvinvointi mielletään liikunnan ja muiden terveiden elämäntapojen, mielenvireyden sekä elämänrytmin harmonisena kokonaisuutena. Hyvinvointiala on kasvava, sen alla toimii monenlaisia palveluntarjoajia ja raja terveydenhuoltoon, luonnonkosmetiikkaan ja -elintarvikkeisiin sekä vaihtoehtohoitoja tarjoaviin palveluntuottajiin on häilyvä.

Hyvinvoiva ihminen on elämänmittainen kasvuprosessi

Me Happialla tarkastelemme hyvinvointia ihmisenä kasvamisena, missä hyvinvointi yhdistyy kolmeen näkökulmaan: itsetuntemus, vuorovaikutus sekä kestävän yhteisön ja ympäristön rakentaminen.

Uskomme, että vahvistamalla itsetuntemusta – ymmärrystä siitä, millaisena tuntee ja näkee itsensä, mitä haluaa ja miten voisi kehittää itseään – on tärkeä sisäinen motivaattori sille, kuinka ihminen toimii ympäristössään. Myös hyväksytyksi tulemisen kokemus vaikuttaa siihen.

Itsetuntemusta vahvistetaan sekä itseään kuunnellen että vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Samalla sosiaaliset taidot ja rohkeus uuden oppimiseen karttuvat. Osana itsetuntemusprosessia opitaan myös terveellisistä elämäntavoista: tunnistetaan paremmin, mitkä asiat tuottavat omalle keholle ja mielelle hyvää oloa ja jaksamista.

Kun oppii ymmärtämään itseään paremmin suhteessa muihin, omaa erityisyyttään, voi hyväksyä myös muiden erilaisuutta, eikä sitä tarvitse kokea itselleen uhkana. Tämä luo pohjaa kestävän yhteisön rakentamiseen, jossa jokainen voi vaikuttaa ja kokea olevansa osallinen, oppia ja myös hyötyä muiden osaamisesta. Kestävä yhteisö haluaa luontaisesti tuottaa onnellistavaa yhteisöllisyyttä osallisilleen, mutta myös pitää huolta kestävästä, elinvoimaisesta ympäristöstä ja tulevaisuudesta. Oman hyvinvoinnin lisääntymisen ei haluta tuottavan toiselle pahoinvointia.

Kun tätä hyvinvoinnin kasvuprosessia toteutetaan toiminnallisesti, kehon liikkeen ja mielen tunnetilojen kautta, siitä tulee innostavaa, oivaltavaa ja tuntuvaa. Elämyksellistä siis.

Laaja-alaisesta oppimisesta hyvinvoinnin kasvupolku

Me Happialla haluamme rakentaa tilaa ja tuntemusta, jossa kaikkien on hyvä kasvaa, kehittyä ja olla, omassa tahdissa. Hyvinvointikasvatuksen tueksi olemme luoneet Breikkerin, alakoulujen digitaalisen opetustyökalun, jonka toiminta-ajatus perustuu edellä esiteltyyn näkemykseemme hyvinvoinnista: itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen sekä vastuunottoon ympäröivästä yhteisöstä. Breikkerissä tämä ajatus kietoutuu opetussuunnitelman linjaamiin ihmisenä kasvamisen taitoihin ja konkretisoituu lyhyinä toiminnallisina harjoituksina. Niissä oppilaat harjoittelevat innostavasti Breikkerin hahmojen, ömppien, kanssa näitä taitoja muun opetuksen lomassa.

Alakoulujen Breikkeri aloittaa elämyksellisen hyvinvointikasvatuksen tuotevalikoimamme. Tuotamme tulevaisuudessa samaan ajatukseen pohjautuvia tuotteita myös muihin elämänvaiheisiin, kaikkiin ikäryhmiin. Tavoitteemme on helpottaa opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia työssään ja ihmisiä vauvasta vaariin hyvinvointiin liittyvässä kasvuprosessissaan.

Happia on tila, jossa on hyvä olla.