Ömpit tulevat päiväkoteihin – Breikkeri laajenee varhaiskasvatukseen

Ömpit tulevat päiväkoteihin – Breikkeri laajenee varhaiskasvatukseen

Happian kärkituote, alakouluille suunnattu toiminnallisen oppimisen ja elämäntaitojen harjoittelun digitaalinen ratkaisu Breikkeri laajenee alkuvuonna myös varhaiskasvatukseen.

Breikkeri on kasvatuksellinen verkkopalvelu, joka yhdistää toiminnallisuuden ja uuden opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman linjaamat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Laaja-alainen osaaminen tarkoittaa yleisesti tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista, joka edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä.

Breikkerissä tätä osaamista ajatellaan elämäntaitoina, jotka vahvistavat lapsen kokonaishyvinvointia. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi ongelmanratkaisu-, tunne- ja kaveritaidot, joita Breikkerissä harjoitellaan liikkeen avulla. Tehtäviin lapsia johdattaa Breikkerin valloittavat hahmot, Ömpit, jotka opastavat lapsia omien vahvuuksiensa kautta. Ömpit opettavat myös ymmärtämään erilaisuutta, tasavertaisuutta ja monentyyppistä kommunikointia.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma linjaa ensimmäistä kertaa tavoitteita myös digitaalisuutta koskevaan kasvatukseen ja sen innostavaan käyttöön osana arkielämää. Tähän Breikkeri on varhaiskasvatukselle ainutlaatuinen ratkaisu.

Breikkeri on lanseerattu tänä syksynä alakouluille ja se on saanut lämpimän vastaanoton. Breikkeri sisältää kymmenittäin harjoituksia, jotka vahvistavat itsetuntemusta, kehittävät vuorovaikutustaitoja ja rakentavat kestävää yhteisöä – terveellisiä elämäntapoja unohtamatta. Tehtävät ovat 5-10 minuutin mittaisia happihyppyjä, jotka rytmittävät koulupäiviä. Breikkeri on käytössä jo kymmenissä suomalaisissa kouluissa ja muutamassa Suomi-koulussa maailmalla.

– Ömpit ovat jo innostaneet lapsia alakouluissa. Oli luontevaa lähteä laajentamaan innostusta uuden varhaiskasvatuksen perusteiden myötä alle kouluikäisille. Liike, vuorovaikutus- ja tunnetaidot sekä kestävän yhteisön rakentaminen yhdistyvät nyt hurmaavalla tavalla leikkien maailmaan, Happian toimitusjohtaja, Breikkerin äiti, Sanna Virtanen toteaa.

Breikkeri lanseerataan varhaiskasvatuksen käyttöön tammi-helmikuussa 2018. Tuotteen ennakkomyynti on jo käynnissä.

Lisätietoja: Sanna Virtanen, p. 040 759 5492, sanna@nullhappia.fi

Alakoulujen Breikkeri: www.breikkeri.fi