Opettajaopiskelijat uuden oppimisratkaisun jalkauttajina Tampereella

Opettajaopiskelijat uuden oppimisratkaisun jalkauttajina Tampereella

Tampereen opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat vievät laaja-alaisten taitojen harjoitteluun alakouluille kehitettyä Breikkeriä mukanaan käytännön opetustyöhön tänä syksynä.

Yhteistyö koskee toisen vuosikurssin opiskelijoita, joilla on tänä syksynä ensimmäinen harjoittelu koulussa. Aloite tuli Tampereelta, Ida Piltoselta, jolla itsellään on meneillään luokanopettajaopintojen viides vuosi ja maisteriopinnot. Hän innostui Breikkeristä opetusvälineenä.

– Mielenkiintoista tästä tekee se, että laaja-alaisen oppimisen taidot ovat tulleet opetussuunnitelmaan 2016. Siten opettajilla ei ole valmiina vastaavaa työvälinettä taitojen opettamiseen, saati aikaa keksiä aina tehtäviä itse. Breikkeri tarjoaa siihen mainion, toiminnallisen työvälineen ja helppokäyttöisyytensä lisäksi se tauottaa oppituntia, Piltonen toteaa.

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan jäsenenäkin toimiva Piltonen kokee, että Breikkeri on juuri oikea väline opiskelijoille, joiden tehtävää on uusien innovaatioiden käytännön jalkauttaminen.

– Luokanopettajaopiskelijoiden tulee olla ensimmäisinä hereillä, koska he ovat ensisijaisesti opetussuunnitelmauudistuksien käytännön jalkauttajia. Tampereen luokanopettajaopiskelijat 2. vuosikurssilta saavat perusharjoittelussaan mahdollisuuden kokeilla Breikkeriä, jonka avulla he voivat kokeilla laaja-alaisten taitojen opettamista. Se on iso asia!

Myös Happian toimitusjohtaja Sanna Virtanen iloitsee yhteistyöstä.

– Opiskelijanäkökulma kiinnostaa meitä, sillä he katsovat opettamista hyvin tuorein silmin ja mielellään lähtevät kokeilemaan  uutta. On myös mielenkiintoista nähdä, miten he kokevat Breikkerin harjoittelunsa aikana. Kuulemme heiltä mielellämme palautetta, olemmeko onnistuneet luomaan työkalusta riittävän selkeän ja helppokäyttöisen sekä tarpeita vastaavan, Virtanen kertoo.

Breikkeri on lanseerattu tänä syksynä ja se on käytössä jo lukuisissa suomalaisissa alakouluissa sekä muutamassa Suomi-koulussa maailmalla. Tampereen opettajakoulutuslaitoksen opiskelijat ovat ensimmäinen opiskelijaryhmä, joka vie harjoittelunsa myötä Breikkeriä alakouluihin, toiminnalliseen elämäntaitojen harjoittelun pariin.

Lisätietoja Breikkeristä: www.breikkeri.fi