Opettajat kertovat: Breikkeri tukee tunnetaitoja sekä toiminnallista oppimista

Opettajat kertovat: Breikkeri tukee tunnetaitoja sekä toiminnallista oppimista

Kartanonkosken koulu Vantaalla on ollut Breikkerin käyttäjänä marraskuusta 2017 saakka. Kysyimme kuulumisia ja kokemuksia Breikkerin käytöstä.

Kartanonkosken koulussa opiskeli lukuvuonna 2017–2018 noin 850 oppilasta vuosiluokilla 1-9. Opetusta järjestetään lisäksi Tammiston opetuspisteessä, jossa on kaksi ensimmäistä luokkaa.

Kartanonkosken koulu kuuluu valtakunnalliseen ja Vantaan Liikkuva koulu -verkostoon. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti koulutyössä pyritään lisäämään koululaisten koulupäivän aikaista aktiivisuutta. Tämä tapahtuu paitsi välitunneilla myös toiminnallisilla työtavoilla opetuksessa sekä oppimisympäristöjä toiminnallisiin työtapoihin kehittämällä. Myös kerhotoiminta on koulussa vahvaa: lukuvuonna 2017–2018 koulussa oli yhteensä peräti 23 erilaista kerhoa.

Saimme Kartanonkosken koulun opettajilta yhteisesti kokemuksia Breikkeristä.

Koulunne hankki Breikkerin marraskuussa 2017. Mitkä olivat suurimmat syyt hankintapäätökselle?

Yksi lukuvuoden 2017–2018 strategisista painopistealueista on ollut Itsestä, muista ja ympäristöstä huolehtiminen. Breikkerin hankkiminen Juurelle, eli 1. ja 2. luokka-asteille tuki opetusta strategian mukaisessa työssä. Breikkeri hankittiin yhdeksi materiaaliksi ja välineeksi pienten oppilaiden sosiaalisten ja tunnetaitojen edistämiseksi. Lisäksi sen avulla toiminnallisuuden lisääminen oppitunneille onnistui.

Millaisissa tilanteissa olette hyödyntäneet Breikkeriä?

Breikkeriä käytetään hyvin monipuolisesti, mm.

  • kaveritaitojen harjoittelemiseen
  • tunnetaitojen harjoittelemiseen
  • yhteishengen parantamiseen
  • vireystilan aktivointiin ja kohentamiseen
  • rauhoittumiseen
  • aiheesta toiseen siirtymiseen
  • väliaika-/taukojumppaan
  • kouluruokailussa lautasen värikkäästi täyttämiseen, eli terveellisesti syömiseen

Millaisissa tilanteissa olette kokeneet saavanne Breikkeristä eniten hyötyä?

Kun luokassa on levotonta, Breikkerin harjoitukset ovat loistavia tarkkaavaisuuden suuntaamiseen. Breikkeri on myös hyvä rauhoittumiseen sekä ryhmä- ja parityöskentelyn (sosiaalisten taitojen) harjoittelemiseen.

Mitä mieltä oppilaat ovat olleet Breikkeristä?

Oppilaat pitävät hahmoista, Ömpeistä, he pitävät niitä hauskoina. Varsinaisista tehtävistä oppilaat tykkäävät esimerkiksi hengitysharjoituksista, irvistelyistä ja taukojumpista. Harjoitukset, joissa on video-ohjeistus, motivoivat eniten. Silloin kuuluu usein: “Jee! Breikkeriii!”

Millaisia terveisiä lähettäisitte alakouluille, joissa Breikkeri ei ole vielä käytössä? Mitä kertoisitte Breikkeristä?

Breikkeri on innostava ja kiinnostava – ihana, valmis, selkeä, helppokäyttöinen materiaali! Ei tarvitse itse keksiä ja etsiä, kun tilanne ja tarve tulee äkillisesti.

Breikkeri vapauttaa aikuisen luokan edestä tukemaan ja kannustamaan oppilaita, kun ohjeet tulevat Breikkeristä. Kannattaa kokeilla! Paljon mahdollisuuksia hyödyntää monenlaisten taitojen oppimiseen.

***

Jo yli 25.000 alakoululaista ympäri Suomen harjoittelee opetussuunnitelman laaja-alaisia taitoja Breikkerin avulla – toiminnallisesti. Syksyllä 2017 lanseerattu Breikkeri ylsi myös Vuoden digitaalinen oppimisratkaisu 2018 -finalistiksi ja se voitti Tuottava Idea 2018 -kilpailun start up -sarjan. Breikkerin lisäksi Happian tuotevalikoimassa on helmikuussa 2018 markkinoille tullut Breikkeri Junior, joka yhdistää vasun laaja-alaisten taitojen harjoittelun leikin iloiseen maailmaan varhaiskasvatuksessa.

Happia järjestää myös kiiteltyjä toiminnallisen oppimisen veso-koulutuksia nimellä Laaja-alaisten taitojen rikastamo, joihin sisältyy aina Breikkerin vuosilisenssi koko koululle.

Tutustu Breikkeriin, ota yhteyttä ja pyydä tarjous.