Oulun alakoulut Breikkerin käyttäjiksi Liikkuva koulu -yhteistyön myötä

Oulun alakoulut Breikkerin käyttäjiksi Liikkuva koulu -yhteistyön myötä

Oulun kaupunki ja Happia Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen koskien Breikkeri-palvelun käyttöä alakouluissa. Sen myötä jo yli 30 oululaisessa alakoulussa harjoitellaan elämäntaitoja toiminnallisesti – oppitunteja ja koulupäivää rytmittäen. Lue, miksi Oulun Liikkuva Koulu halusi tarjota Breikkerin kouluille.

Oulun kaupunki on ollut mukana vuodesta 2012 asti valtakunnallisessa Liikkuva koulu -ohjelmassa. Sen myötä koulupäivien liikunnallisuutta on lisätty erilaisten toimintojen myötä. Oppitunneilla istumista on pyritty vähentämään kehittämällä opetusta toiminnallisempaan suuntaan. Liikkuva koulu -ohjelman myötä kouluissa on saatu valtakunnallisesti aikaan kulttuurin muutos toiminnalliseen suuntaan.

Oulun Liikkuva koulu -koordinaattori Kati Grekula näkee yhteistyön Happian kanssa tärkeänä osana oppituntien toiminnallistamista.

– Oulun kaupunki haluaa olla vahvasti mukana kehityksen kärjessä. Haluamme hyödyntää nopeasti etenevän digitalisaation mahdollisuuksia liikunnan saralla. Breikkeri on oululainen tuote, siinä yhdistyy oululaisten opettajien osaaminen sekä kaupunkia kuvaava vahva digitaalinen osaaminen. Halusimme olla osaltamme mukana jakamassa oululaista tietotaitoa, Grekula toteaa.

Yhteistyön myötä opettajilla on helppokäyttöinen, toiminnallinen työkalu arjessa koulupäivän rytmittämistä varten.

– Breikkerin myötä opettajien toivotaan saavan tukea myös ryhmäytymiseen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen, Grekula linjaa.

Happian toimitusjohtaja, opettaja Sanna Virtanen on yhteistyöstä iloinen.

– Hienoa, että Oulun kaupunki mahdollisti Liikkuva koulu -ohjelman avulla Breikkerin hankinnan kouluille. Breikkerissä liikkuminen ja kehollisuus on menetelmä oppia monia laaja-alaisia taitoja, liikunta ei siten ole irrallinen asia, vaan tukee mm. sosioemotionaalisia sekä tietoisuus- ja läsnäolotaitoja, jotka ovat opetussuunnitelman mukaisissa seinättömissä ja avoimissa oppimisympäristöissä tärkeitä taitoja.

Jo yli 25.000 alakoululaista ympäri Suomen harjoittelee opetussuunnitelman laaja-alaisia taitoja Breikkerin avulla – toiminnallisesti. Syksyllä 2017 lanseerattu Breikkeri ylsi myös Vuoden digitaalinen oppimisratkaisu 2018 -finalistiksi. Breikkerin lisäksi Happian tuotevalikoimassa on helmikuussa 2018 markkinoille tullut Breikkeri Junior, joka yhdistää vasun laaja-alaisten taitojen harjoittelun leikin iloiseen maailmaan varhaiskasvatuksessa.

Happia järjestää myös kiiteltyjä toiminnallisen oppimisen veso-koulutuksia nimellä Laaja-alaisten taitojen rikastamo, joihin sisältyy aina Breikkerin vuosilisenssi koko koululle.

Tutustu Breikkeriin, ota yhteyttä ja pyydä tarjous.