Breikkeri Junior on keväällä 2018 lanseerattu helppokäyttöinen verkkotyökalu varhaiskasvatusalan ammattilaisille.  Harjoitteet pohjautuvat varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin ja tukevat lasten hyvinvointia ja elämäntaitojen vahvistamista iloisella ja leikkisällä tavalla.

Ömpit

Breikkeri Junior – varhaiskasvatustyön tueksi

 

Breikkeri-Junior-logo-vertical (1)

“Meille Breikkeri tuli oikeana hetkenä, koska olemme juuri pohtineet tieto- ja viestintäkasvatuksen eri näkökulmia. Breikkerin vahvuus on siinä, että se yhdistää käytännön tasolla pedagogian ja laitteet ja vieläpä helpolla tavalla. Lisäksi Breikkerissä harjaannutetaan juuri niitä tärkeitä vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, joita voi harjoitella yksin tai ryhmässä.”

Sirkku Mustonen
päiväkodinjohtaja
Kirkonkylän esikoulupäiväkoti, Kempele

“Olemme innoissamme päästessämme käyttämään Breikkeri Junioria päiväkotimme arjessa. Meille tärkeät asiat kuten elämyksellisyys ja toiminnallisuus toteutuvat hyvin Breikkeri Juniorin harjoituksissa ja verkkopalvelu on helppo ottaa käyttöön ryhmiemme digilaitteilla. Sympaattisten hahmojen – Ömppien – kanssa voimme yhdessä opetella hyvinvointi- ja vuorovaikutustaitoja.  Hienoa, että meillä on käytössämme palvelu, joka pohjautuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja opettaa digitaitoja hauskalla ja toiminnallisella tavalla.”

Katariina Hyrkäs
 päiväkodinjohtaja
Päiväkoti Kotola, Oulu

Haluasitko Breikkeri Juniorin päiväkodillesi?

Tutustu Breikkeri Junioriin ja ihastu valloittaviin Ömppeihin. Tiesitkö, Ömpit ovat keskenään hyvin erilaisia – aivan kuten me ihmisetkin. Erityispiirteidensä kautta Ömpit opastavat lapsia tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja ymmärtämään erilaisuutta.

Siirry Breikkeri Junioriin