circle-gradient

Breikkeri on ainutlaatuinen hyvinvointikasvatuksen verkkotyökalu alakouluille. Breikkeri sisältää innostavia tehtäviä, jotka vievät oppilaat Ömppi-hahmojen kanssa harjoittelemaan muun muassa vuorovaikutus-, tunne- ja ongelmanratkaisutaitoja – terveellisiä elämäntapoja unohtamatta. Tehtävät tukevat opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteita korostaen oppimisen iloa, oppilaiden omaa aktiivista roolia sekä toiminnallisuuden lisäämistä. Harjoitteet rytmittävät koulupäivää tarjoten 5-10 minuutin virikkeellisen tauon ja toimien happihyppyinä varsinaisen aineopetuksen keskellä: opettajan valitsema tehtävä voi olla aktivoiva tai rauhoittava, yksilö-, pienryhmä- tai koko luokan yhteistehtävä.

 

 

Breikkeri-logo

Kempeleen alakouluissa luodaan aktiivisuutta edistävää kulttuuria

Kempeleen alakouluissa luodaan aktiivisuutta edistävää kulttuuria

Kaveritaidot ja parityöharjoitukset – Breikkeri yhdistää oppilaat

Breikkeri osallistaa ja vahvistaa oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Se on luonteva osa opetusta johon kaikki voivat osallistua. Breikkerin harjoitteet voidaan suorittaa luokkatilassa ilman erityisiä valmisteluja. Ömppi-hahmot kulkevat mukana harjoitteissa ja innostavat oppilaita.

Kiinnostuitko?

Breikkeri on käytössä jo lukuisissa alakouluissa ympäri Suomen. Tutustu Breikkeriin, tutki esimerkkiharjoitteita ja anna Ömppien hurmata ja innostaa toiminnallisen oppimisen pariin.

Siirry Breikkeriin