Happia solmi keväällä 2021 yhteistyökumppanuuden Valmennuskeskus Publicin kanssa. Tämän kautta Happian perustaja Sanna Virtanen täydennyskouluttaa erilaisia työvoima- ja pääsykoevalmennuskursseja sekä toimii yksilövalmentajana urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyen. Sanna on sertifioitu VOIMAKEHÄ® -uravalmentaja ja keskittyy valmennuskohtaamisessaan yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja osaamiseen hyödyntäen itsetuntemusta vahvistavaa narratiivista tarinallistamista.

Sanna valmentaa myös Oulun yliopistolla valmistumisvaiheessa oleville korkeakouluopiskelijoille uraan ja työnhakuun liittyvää kokonaisuutta Pathways to Business -hankkeessa.

Happian repertuaariin kuuluvat myös työyhteisöjen vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin liittyvät koulutuskokonaisuudet sekä vapaamuotoisten yhteisöjen itsetuntemus- ja unelmakarttatyöpajat.

Erilaisia perheliikuntaan ja lasten liikuntakasvatukseen liittyviä koulutuksia Sanna on vetänyt 20 vuoden ajan ympäri Suomea erityisesti Suomen Voimisteluliiton ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan kautta.

koulutusvalmennus

Asiakkaitamme ovat erilaiset koulutuspalvelujen tarjoajat, oppilaitokset sekä työnantajat yksityisellä ja julkisella sektorilla. Pyydä tarjous tuntiopetuksesta tai erillisestä koulutuspaketista – tai kerro, minkälaiselle koulutukselle teillä olisi tarvetta. Suunnitellaan yhdessä kokonaisuus, joka vastaa parhaiten tarpeisiinne.

“Sanna Virtanen on toiminut Virpiniemen liikuntaopistolla ja OSAO Kontinkankaan yksikössä kouluttajana ja näyttötutkintomestarina. Sanna on ideoinut ja kehittänyt koulutusten sisältöjä ja tehnyt rohkeasti yhteistyötä eri tahojen kanssa. Samalla oppilaitoksemme koulutusvalikoimat ja verkostot ovat laajentuneet.

Kouluttajana Sanna käyttää vaihtelevia, opiskelijalähtöisiä opetusmenetelmiä ja innostaa koulutettaviaan heittäytymään ja kokeilemaan uusia työtapoja. Kasvatustieteen opinnot, laaja kokemus projektitöistä ja opettamisesta eri kouluasteilla, yhdistettynä vankkaan  kehittämistyöhön ja asiakaskohtaamiseen urapolkujen valmennuksessa, ovat muokanneet Sannasta luotettavan asiantuntijan.

Katri Virtanen
koulutuspäällikkö
Osao / 
Virpiniemen liikuntaopisto

”Sanna on kouluttajana valovoimainen, inspiroiva ja idearikas. Hänen koulutuksissaan yhdistyvät vankka asiantuntemus, rohkeus ja kekseliäisyys sekä aito innostus kaikenikäisten ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen.”

Laura Halonen
Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, 
Täydennyskoulutus ja kehittämispalvelut

”Sanna Virtanen on kouluttajana innostunut ja innostava asiantuntija, jonka uusien ideoiden pankki tuntuu olevan ehtymätön. Lasten- ja nuorten ohjaajien sekä perheliikunnan kouluttajana hän on Voimisteluliiton koulutuksissa saanut erinomaista palautetta osallistujilta. Erityistä kiitosta hän on saanut lämpimästä ja iloisesta persoonastaan, keskustelevasta ja kuuntelevasta opetustyylistään sekä kannustuvasta asenteestaan. Koulutuksen järjestäjänä hänen kanssaan toimiminen on helppoa ja ammattimaista. Erityisesti hänen halunsa kehittää itseään, toimintatapojaan ja koulutuksia on merkille pantavaa ja hän on ollutkin Voimisteluliitossa mukana myös kehittämässä uusia toimintamuotoja ja koulutuksia. Voin lämpimästi suositella Sannaa kouluttajaksi erilaisiin tilaisuuksiin.”

Heli Pekkala
koulutuspäällikkö
Suomen Voimisteluliitto