Happialla on vankka kokemus opettajien, varhaiskasvattajien sekä alan opiskelijoiden kouluttamisesta osana valmiita opintokokonaisuuksia sekä ammatillisina lisä- ja täydennyskoulutuksina.

Teemme räätälöityjä koulutuspäiviä ja -kokonaisuuksia liikunta- ja hyvinvointikasvatuksen eri osa-alueiden tiimoilta. Koulutuksillemme ominaista on vahvan asiantuntemuksen lisäksi innostava ja happirikas ilmapiiri sekä käytännönläheinen ja elämänmakuinen lähestymistapa. Happian yrittäjän – Sanna Virtasen – näyttötutkintomestarin pätevyys mahdollistaa myös toimimisen arvioijana liikunta-alan tutkintotilaisuuksissa.

Asiakkaitamme ovat erilaiset koulutuspalvelujen tarjoajat, oppilaitokset sekä opetus- ja kasvatusalan työnantajat yksityisellä ja julkisella sektorilla. Pyydä tarjous tuntiopetuksesta tai erillisestä koulutuspaketista – tai kerro, minkälaiselle koulutukselle teillä olisi tarvetta. Suunnitellaan yhdessä kokonaisuus, joka vastaa parhaiten tarpeisiinne.

“Sanna Virtanen on toiminut Virpiniemen liikuntaopistolla ja OSAO Kontinkankaan yksikössä kouluttajana ja näyttötutkintomestarina niin liikunnan ammatillisessa koulutuksessa kuin vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa koulutuksessa. Sanna on ideoinut ja kehittänyt koulutusten sisältöjä ja tehnyt rohkeasti yhteistyötä eri tahojen kanssa. Samalla oppilaitoksemme koulutusvalikoimat ja verkostot ovat laajentuneet.

Kouluttajana Sanna käyttää vaihtelevia, opiskelijalähtöisiä opetusmenetelmiä ja innostaa koulutettaviaan heittäytymään ja kokeilemaan uusia työtapoja. Kasvatustieteen opinnot, laaja kokemus projektitöistä ja opettamisesta eri kouluasteilla, yhdistettynä vankkaan liikunnan harrastamiseen ja kehittämistyöhön, ovat muokanneet Sannasta asiantuntijan liikunnan hyödyntämiseen oppimisessa, liikunnan opettamisessa ja terveyden edistämisessä liikunnan avulla.”

Katri Virtanen
koulutuspäällikkö
Osao / 
Virpiniemen liikuntaopisto

”Sanna on kouluttajana valovoimainen, inspiroiva ja idearikas. Hänen koulutuksissaan yhdistyvät vankka asiantuntemus, rohkeus ja kekseliäisyys sekä aito innostus kaikenikäisten ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen.”

Laura Halonen
Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, 
Täydennyskoulutus ja kehittämispalvelut

”Sanna Virtanen on kouluttajana innostunut ja innostava asiantuntija, jonka uusien ideoiden pankki tuntuu olevan ehtymätön. Lasten- ja nuorten ohjaajien sekä perheliikunnan kouluttajana hän on Voimisteluliiton koulutuksissa saanut erinomaista palautetta osallistujilta. Erityistä kiitosta hän on saanut lämpimästä ja iloisesta persoonastaan, keskustelevasta ja kuuntelevasta opetustyylistään sekä kannustuvasta asenteestaan. Koulutuksen järjestäjänä hänen kanssaan toimiminen on helppoa ja ammattimaista. Erityisesti hänen halunsa kehittää itseään, toimintatapojaan ja koulutuksia on merkille pantavaa ja hän on ollutkin Voimisteluliitossa mukana myös kehittämässä uusia toimintamuotoja ja koulutuksia. Voin lämpimästi suositella Sannaa kouluttajaksi erilaisiin tilaisuuksiin.”

Heli Pekkala
koulutuspäällikkö
Suomen Voimisteluliitto

Esimerkkejä Breikkeritehtävistä

Breikkeri-materiaali

lisää löydät www.breikkeri.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.