Uuden hyvinvointioppimisen aika:
LAAJA-ALAISTEN TAITOJEN RIKASTAMO

 • Miten laaja-alaisten taitojen harjoittelu integroidaan vahvemmin osaksi jokaista koulupäivää?
 • Kuinka oppitunteja rytmitetään helpoilla toiminnallisilla tehtävillä aktivoiden tai rauhoittaen oppilaita?
 • Miten liike ja toiminnallisuus yhdistetään elämäntaitoihin, kuten itsetuntemuksen ja tietoisuustaitojen vahvistamiseen, vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen sekä turvallisen ilmapiirin ja yhteisön rakentamiseen?
 • Kuinka laaja-alaisten taitojen opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat osana yhteisöä?

Tätä on kysytty, ja nyt se on saatavilla: uudenlainen koulutus alakoulun opettajille. Ei pelkkää puhetta ja teoriaa, vaan suoraa toimintaa, konkreettisia esimerkkejä ja selkeä, heti käytettävissä oleva työväline, joka lisää oppilaiden aktiivisuutta ja innostusta laaja-alaiseen oppimiseen nykyaikaisella tavalla.

Koulutuksen jälkeen opettajalla on erityistä osaamista ja menetelmiä laaja-alaisten taitojen toiminnalliseen opetukseen osana oppitunteja, ajasta ja tilasta riippumatta. Opettaja saa käyttöönsä ainutlaatuisen, tämän hetken kysytyimmän digityövälineen, Breikkerin, joka helpottaa hänen työtään ja innostaa lapsia mm. vuorovaikutus-, tunne- ja kaveritaitojen harjoitteluun. Koulu saa käyttöönsä painetun ja digitaalisen tunnuksen, joka kertoo sen olevan edelläkävijä opsin laaja-alaisten taitojen opetuksessa ja oppilaiden aktiivisuuden lisäämisessä.

Koulutus voidaan toteuttaa joko 3 tai 6 tunnin mittaisena, puolikkaana tai kokonaisena veso-päivänä.

LAAJA-ALAISTEN TAITOJEN RIKASTAMO

Kesto: 3 h, voidaan toteuttaa puolikkaana veso-päivänä

Koulutuksen sisältö:

 • Miten opettajana tuen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimisen valmiuksia ops:n laaja-alaisten taitojen avulla vahvistaen lapsen itsetuntemusta sekä vuorovaikutus-, tunne- ja tietoisuustaitoja?
 • Laaja-alaiset taidot ja vertaisoppiminen toiminnallisina tehtävinä eri luokka-asteilla
 • Yksilöllinen vireystilan säätely koulupäivää rytmittäen

Koulutuksessa opettaja saa kaiken tämän:

 • Erityistä ja pitkälle vietyä osaamista laaja-alaisten taitojen opetukseen toiminnallisin menetelmin erilaisissa koulupäivän vaiheissa ja tilanteissa
 • Toiminnallisia tehtäviä kaikkiin laaja-alaisen seitsemään (L1-7) teemalohkoon yksin, pareittain ja pienryhmissä toteutettuna
 • Innostavan ja inspiroivan sukelluksen Breikkerin käytettävyyteen, toiminnallisuuksiin ja sisältöihin: tehtäväkortit, teemaviikot, musiikkipankki
 • Breikkeri-työkalun koko koulun vapaaseen käyttöön 12 kk ajaksi koulutuksen jälkeen

 

Happia lanseerasi syksyllä 2017 alakouluille uudenlaisen verkkopalvelun, joka tuo liikkeen ja laaja-alaisen oppimisen helposti osaksi jokaista koulupäivää. Breikkerin valloittavat hahmot ja innostavat tehtävät ovat saaneet valtavasti kiitosta sekä opettajilta että oppilailta.

Jo yli 25.000 alakoululaista harjoittelee laaja-alaisia taitoja Breikkerin avulla alakouluissa ympäri Suomen.

Katso esittelyvideo ja tutustu www.breikkeri.fi. Tämä koulutus sisältää tunnukset Breikkeriin koko alakoulun käyttöön 12 kk ajaksi.

RIKASTAMO PREMIUM

Kesto: 3h+3h, sisältää ensimmäisen osion lisäksi syventävän, erilaisiin oppijoihin keskittyvän osion. Rikastamo Premium voidaan toteuttaa kokonaisena vesopäivänä.

Syventävän osion sisältö:

 • Case-esimerkkejä erilaisten oppijoiden ja temperamenttien toimimisesta oppimistilanteissa, ratkaisuja haastaviin tilanteisiin
 • Erityistä tukea tarvitsevien lasten laaja-alaisten taitojen oppiminen yksilöllisesti ja osana ryhmää
 • Osallisuus, erilaisuuden hyväksyminen ja kestävän yhteisön rakentaminen

Koulutuksessa opettaja saa kaiken tämän:

 • Oivalluksia ja keinoja erilaisten oppijoiden kanssa toimimisesta oppimistilanteissa
 • Työvälineen ja menetelmiä erityistä tukea tarvitsevien lasten laaja-alaisten taitojen opetukseen
 • Valmiita ratkaisuja ja tehtäviä yhteisöllisyyden rakentamiseen ja lasten vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen tavalla, joka ei jätä ketään ulkopuolelle
 • Breikkeri-työkalun koko koulun vapaaseen käyttöön 12 kk ajaksi koulutuksen jälkeen

Kouluttajina toiminnallisen oppimisen asiantuntijat

happia_sanna_VALMIS_03

Sanna Virtanen

Yrittäjä ja toimitusjohtaja, Breikkeri-palvelun äiti, KM ja liikuntakasvatuksen opettaja. Kouluttajana molemmissa osioissa.

Sanna on kokenut ja arvostettu ammattilaisten kouluttaja. Hän tarkastelee liikuntaa urheilusuorituksien sijaan oppimisen ja ilmaisun välineenä, joka tukee hyvinvointioppimista kaikissa elämänvaiheissa. Lastenliikunnan pitkän linjan opettaja ja kehittäjä.

“Sanna Virtanen on kouluttajana innostunut ja innostava asiantuntija, jonka uusien ideoiden pankki tuntuu olevan ehtymätön. Lasten ja nuorten ohjaajien sekä perheliikunnan kouluttajana hän on Voimisteluliiton koulutuksissa saanut erinomaista palautetta osallistujilta. Erityistä kiitosta hän on saanut lämpimästä ja iloisesta persoonastaan, keskustelevasta ja kuuntelevasta opetustyylistään sekä kannustavasta asenteestaan.”

Heli Pekkala, Suomen Voimisteluliiton koulutuspäällikkö

sarikuivas

Sari Kuivas

Fysioterapeutti, soveltavan liikunnan ja erityislasten asiantuntija, Breikkeri-sisältötiimin jäsen. Kouluttajana syventävässä osiossa Sannan lisäksi.

“Sari Kuivas on toiminut usean vuoden ajan tuntiopettajana ja yhteistyökumppanina Virpiniemen liikuntaopistolla. Sarin ammatillista osaamista soveltavan liikunnan alueella on hyödynnetty Sherborne-koulutuksissa vuosittain ja eri soveltavan liikunnan hankkeissa. Sari on mahdollistanut erityisliikunnan yhteistyöverkoston kokoontumiset ja hän on aktiivisesti mukana järjestämässä soveltavan liikunnan tapahtumia ja koulutuksia. Sarin innostuneisuus, kokemuksellisuus ja tarmokkuus tarttuvat kuulijoihin ja Sarilla on taito saada osallistujat toimimaan ja kokeilemaan uusia juttuja.”

Katri Virtanen, koulutuspäällikkö, OSAO / Virpiniemen liikuntaopisto

Varaa omasi!

1. Laaja-alaisten taitojen rikastamo™

Perusosa + Breikkeri-verkkopalvelu koululle 12 kk ajaksi

Koulutuksen kesto on 3h, voidaan toteuttaa puolikkaana veso-päivänä.

2. Laaja-alaisten taitojen rikastamo™ PREMIUM

Perusosa + syventävä osa + Breikkeri-verkkopalvelu koululle 12 kk ajaksi

Koulutuksen kesto on 3 h + 3 h ja se toteutetaan yhden päivän aikana. Voidaan toteuttaa siis kokonaisena veso-päivänä.

Pyydä räätälöity tarjous koulullenne tai kunnallenne!

Breikkeri on selaimella käytettävä työväline, johon kirjaudutaan koulun yhteisillä tunnuksilla. Sitä voi käyttää kaikilta päätelaitteilta ja vaikka samanaikaisesti. Breikkeri toimii verkko-osoitteessa www.breikkeri.fi, eikä sitä asenneta laitteisiin tai oppimisympäristöihin.

Ota yhteyttä!

Jätä meille yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lisätiedot:

Sanna Virtanen, sanna@nullhappia.fi, puh. 040 759 5492

www.breikkeri.fi