Laitilan Kappelimäen koulussa vanhempainyhdistys uusi Breikkeri-tilauksen koululleen

Laitilan Kappelimäen koulussa vanhempainyhdistys uusi Breikkeri-tilauksen koululleen

Kappelimäen koulun vanhempainyhdistys on Laitilan suurimman alakoulun oppilaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden tueksi vuonna 1995 perustettu yhdistys. Perustamisesta lähtien yhdistyksen tavoitteena on ollut edistää koulun ja kotien välistä yhteistyötä, sitouttaa myös oppilaiden perheitä mukaan toimintaan ja siten lisätä yhteisöllisyyttä. Tällä hetkellä Kappelimäen koulussa opiskelee yli 400 lasta, joten erilaisia tarpeita on runsaasti. Vanhempainyhdistyksellä on erittäin tiivis ja hyvä yhteistyö rehtorin ja opettajakunnan kanssa eli tietoa koulun ja oppilaiden toiveista ja tarpeista saadaan nopeasti ja niihin pyritään vastaamaan joustavasti.

Idea Breikkeri-palvelusta tuli viime lukuvuonna koulun rehtorilta, joka tiedusteli vanhempainyhdistyksen halua ja mahdollisuuksia tukea, jotta tämä palvelu saataisiin kokeeksi koulun käyttöön. Idea tuntui sopivan hienosti uuteen opetussuunnitelmaan, jossa yhtenä keskeisenä osana on toiminnallisuus. Breikkeri tarjoaa valmiita keinoja toiminnallisuuden toteuttamiseen koulun arjessa. Lisäksi Kappelimäen koulu on Liikkuva koulu, joten siinäkin suhteessa Breikkeri soveltui mainiosti Kappelimäen oppilaille. Palvelu tilattiin koululle.

Tänä lukuvuonna Kappelimäen koulun vanhempainyhdistyksen hallitus teki päätöksen Breikkeri-palvelun lisenssin uusimisesta rehtorilta saadun positiivisen palautteen perusteella. Käyttäjät ovat olleet siihen tyytyväisiä. Breikkeriä käytetään oppituntien tauottamisessa joko fyysisesti aktivoivilla harjoituksilla tai tarvittaessa rauhoittavilla harjoituksilla. Breikkeri on ahkerassa käytössä myös esimerkiksi valinnaisaineena tarjottavan ilmaisutaidon kurssilla. Erityisesti liikunnalliset tehtävät ovat innostaneet oppilaita.

Breikkerin lisenssin uusimiseen ratkaisevana tekijänä olivat siis koululta välitetyt hyvät kokemukset. Vanhempainyhdistyksen toiveena on, että yhä suurempi osa opettajista ottaisi Breikkerin kokeiluun ja sen myötä käyttöön omassa luokassaan, jotta mahdollisimman moni oppilaista saisi tutustua Ömppien maailmaan. On hienoa, että uuden opetussuunnitelman tueksi on tarjolla valmiita ja konkreettisia työkaluja sen toteuttamiseen alakoulun varsin vauhdikkaassa arjessa.

Koko Breikkeri-tiimi nostaa hattua Kappelimäen koulun vanhempainyhdistykselle ja kiittää yhteistyöstä!

Lisätietoja Breikkeristä www.breikkeri.fi
Tilaa esittely koulullesi sanna@nullhappia.fi